Ako vybrať tlačiareň?

Pri výbere tlačiarne je dôležité určiť si na aký účel budeme tlačiareň využívať. Pokiaľ budeme iba tlačiť, tak nám postačí kúpa tlačiarne. Ak však plánujeme aspoň občas i kopírovať, skenovať, prípadne i faxovať, tak sa určite vyplatí investovať skôr do multifunkčného zariadenia. 

Rovnako dôležité je určiť i miesto využitia. Pri tlačiarňach na pracovné účely sa predpokladá vyšší počet tlačených strán za mesiac i skoršie opotrebenie tlačiarne. Pri tlačiarňach, ktoré plánujeme využívať prevažne doma kladieme dôraz najmä malé rozmery, primerané náklady na tlač a jednoduchú obsluhu. Pri výbere tlačiarne si porovnávajte jednotlivé technické parametre a klaďte dôraz na funkčnosť zariadenia. Nezabúdajte na cenu náhradných náplní. Občas dokážu ich ceny nemilo prekvapiť, preto sa na ich cenu informujte radšej pred kúpou tlačiarne.

Atramentová tlačiareň – sa používa v domácnostiach a firmách, pričom hlavnou výhodou je jemnejšia tlač, kvalitnejšia fotografická tlač.

Cartridge alebo inkousty sú výmenné časti v tlačiarni. Táto časť obsahuje náplň s tlačovým médiom, pričom u atramentových tlačiarní (cartridge, inkousty) sa jedná o atrament a pri laserových tlačiarní (toner) sa jedná o tonerový prášok. Výmena náplne je jednoduchá, návod ako vymeniť cartridge je väčšinou  priložený pri každej tlačiarni.

DPI (dots per inch) - základná jednotka kvality tlače. Znamená počet pixlov na štvorcový palec.

Duplex (obojstranná tlač) - tlačiareň umožňuje tlačiť súčasne na obe strany papiera.

Duálna tlač znamená tlač na obe strany papiera pri jednom prechode cez tlačiareň. Hlavnou výhodou tlačiarní umožňujúcich duálnu tlač je napríklad ekonomické využitie papieru a vlastná tlač je časovo oveľa rýchlejšia.

Duplexná tlač – obojstranná tlač, umožňuje tlač jednej a následne druhej strany papiera vďaka čomu znižuje spotrebu papiera pri tlačení dokumentov o polovicu.

Ihličková tlačiareň – v súčasnosti sa už nezaraďuje medzi TOP produkty, má značné limity. Najviac sa využíva pri tlačení faktúr a podobne, nakoľko je príliš hlučná. Tlačiareň ponúka jednofarebnú tlač a tlačí veľmi pomaly.

Kapacita zásobníka - najväčšie prípustné množstvo listov papiera, z ktorého si tlačiareň pri tlači samostatne odoberá papiere.

Kompatibilný toner – je tlačová kazeta od iného výrobcu ako je výrobca tlačiarni. Vo väčšine prípadov sa jedná o kópiu originálnej tlačovej kazety. Medzi vysoko kvalitné kompatibilné tonery patria tonery ponúkané v našom e-shope www.etoner.sk, šetria minimálne 40% nákladov tlače oproti originálnemu toneru. Tonery v našom e-shop-e sú cenovo výhodnejšie oproti originálom, nakoľko neplatíte za značku výrobcu tlačiarne, vďaka čomu je cena za náplň do tlačiarne podstatne nižšia.

Kopírka – funguje na základe vynálezu Chestera F. Carltona z roku 1938, ktorý použil pri kopírovaní jav, pri ktorom sa niektoré materiály po svetlení menia svôj elektrostatický náboj. Jedná sa o elektrostatickú tlač, kedy tlačovou formou je doska alebo valec z polovodiča, na ktorom vzniká neviditeľný obraz zmenou elektrického náboja. Obraz sa zviditeľný pomocou tonerového prášku a prenesie sa na kópiu. V dnešnej dobe sú kopírky oveľa vylepšené a dajú sa kúpiť samostatne alebo napríklad ako aj súčasť tlačiarne.

Kvalita tlače (rozlíšenie) - vyjadruje maximálne rozlíšenie tlače, štandardom je kvalita 300 dpi pre tlač textov a 600 dpi pre obrázky. Čím vyššie rozlíšenie, tým vyššia kvalita výslednej tlače.

Laserová tlačiareň – pracuje na podobnom princípe ako kopírka, čo znamená, že laserovú lúč vykresľuje obrázok na svetlocitlivý valec. Na povrch tohto valca sa potom nanáša tonerový prach, ktorý sa uchytí len na osvetlených miestach, odtlačí sa papier (CD, textil a pod.) a nakoniec na papier či iných povrch, na ktorý sa tlačí, tepelne fixuje. V súčasnosti patrí laserová tlačiareň k často vyhľadávanému produktu.

Multifunkčné zariadenie, tlačiareň – ponúka veľa funkcií, medzi ktoré patrí nie len kvalitná tlač, skenovanie či faxovanie, ale aj moderné aplikácie, pripojenie USB, technológie NFC, možnosť potlač médií, Ethernet alebo Wi-Fi direct, čítačka pamäťových kariet, rozhranie PictBridge pre priamu tlač fotografií z digitálnych fotoaparátov, online tlač prostredníctvom cloudu a celá rada ďalších funkcií.

Originálny toner (originálna náplň do tlačiarne) – je kazeta alebo toner, vyrobení spoločnosťou dodávajúcej tlačiareň.

PictBridge - funkcia, pomocou ktorej je možné tlačiť priamo z externých zariadení.

Podporovaný formát papiera - maximálna veľkosť papiera, ktorú dokáže tlačiareň potlačiť - štandardom je podpora formátu A4 (210x297 mm), menej bežné sú formáty A3 a pre grafické účely existujú tlačiarne s podporou formátu až A0.

Rýchlosť tlače - uvádza sa počet strán za minútu, ktoré dokáže tlačiareň vytlačiť. Zvyčajne sa samostatne uvádza rýchlosť farebnej a čiernobielej tlače.

Skener – je praktické hardwarové vstupné zariadenie, ktoré umožňuje previesť fyzické 2D alebo 3D predlohy do digitálnej podoby určené pre ďalšie využitie (väčšinou pomocou počítača).

Tlačová hlava – je elektronické zariadenie, prevádza vlastnú tlač. Tlačová hlava sa pohybuje v tlačiarni vodorovne a umiestňuje kvapky atramentu na papier v tlačiarni, CD, textil a pod... Súčasťou hlavy môže byť vlastný zásobník atramentu.

Tlačová technológia (spôsob tlače) - spôsob na akom princípe tlačiareň tlačí (ihličková, atramentová, laserová). 

Toner – sa používa ako skrátený výraz pre tlačovú kazetu do laserovej tlačiarne a zároveň je toner aj prach, ktorý obsahuje kazeta. Tento tonerový prach sa nachádza v tlačovej kazete a za pomoci elektrického náboja a laserového lúča je  prenášaný na fotocitlivý valec. Z neho je tento prášok nanášaný na papier, vďaka čomu vzniká na papieri obraz. Toner môže byť nie len čierny, ale pri farebných tlačiarňach sa okrem čierneho používajú aj modrý, žltý a purpurový toner. Z tejto farebnej kombinácie potom vznikajú všetky ostatné farebné odtiene.

Tonerový čip – je malé plošné elektronické zariadenie, ktoré je umiestnené na väčšine atramentových a tonerových kazetách. Tonerový čip umožňuje kontakt medzi kazetou a tlačiarňou (počítačom). Pre správne fungovanie tlačovej kazety a tlačiarne je nutné, aby zakúpená náplň tento tonerový čip obsahovala.

Typ použiteľného média - uvádza média, ktoré je možné na tlačiarni potlačiť. Niektoré modely umožňujú i potlač CD/DVD nosičov.

Wi-Fi - bezdrôtové pripojenie tlačiarne k iným zariadeniam.