ZVES, s.r.o.

Sídlo spoločnosti:
Bernolákova 56
974 05 Banská Bystrica
Orange: 0905 769 647
Telekom: 0902 208 698

IČO: 36 000 175
DIČ: 2020462510
Ič DPH: SK2020462510

Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK37 0900 0000 0050 6009 8815
BIC S.W.I.F.T.: GIBASKBX
Č.účtu: 5060098815/0900

Spoločnosť ZVES, s.r.o. je platcom DPH.

Spočnosť ZVES, s.r.o. je zapísaná v Obchodnem registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka č.: 3455/S
Výpis z Obchodného registra

Prevádzka - osobný odber:
ZVES, s.r.o.
Obchodné centrum ASTRA - Internátna 24
974 01  Banská Bystrica


Zodpovedný vedúci: Marcel Smugala

Prevádzková doba:
Pondelok až Piatok od 8:00 do 18:00
Príjem objednávok prostredníctvom e-shopu: nonstop
Príjem objednávok prostredníctvom e-mailu: nonstop
Príjem telefonických objednávok (0902208698) : Pondelok až Piatok od 8:00 do 18:00

Informácie: info@etoner.sk
Objednávky: objednavky@etoner.sk
Reklamácie: reklamacie@etoner.sk

Kontaktný formulár »


Orgány dozoru
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa


Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
Tel.: 048/412 49 69, 048/415 18 71 
Fax.: 048/4124 693
bb@soi.sk