Návod na plnenie atramentových cartridgov

Plnenie cartridgov plniacimi sadami alebo atramentom, ktoré ponúkame v našom e-shope.


Návod na použitie

Krok č. 1 - položte kazetu (cartridge) na dodanú savú handričku.
Krok č. 2 - zložte uzáver zásobníka s atramentom a nasaďte naň injekčnú ihlu.
Krok č. 3 - zasuňte injekčnú ihlu do plniaceho otvoru podľa obrázku a pomalym stlačaním vstreknite 5-10ml atramentu. Otvor musíte ešte pred zavedením ihly zvačšiť.
Upozornenie: Pokiaľ vstreknete viac atramentu, alebo ho vstreknete príliš rýchlo - môže dôjsť k jeho vytečeniu. Uvedené množstvo atramentu platí pre úplne prázdnu kazetu.
Krok č. 4 - vložte kazetu do priloženého clipu tryskami dopredu podľa obrázka až pokiaľ nebudete počuť cvaknutie.
Krok č. 5 - Nasuňte odsávaciu striekačku na spodnú gumovú časť clipu a pomaly odsajte 1ml atramentu. Vytiahnite kazetu z clipu a očistite prebytočný atrament okolo trysiek pomocou savého papiera alebo servitkou. Po naplnení nechajte kazetu pred založenim do tlačiarne stáť asi 15 minút.