O renovovaných toneroch

Tonery sa používajú ako spotrebný materiál pre tlačiarne, kopírovacie stroje a faxy... Tento produkt sa v základnom členení skladá z tonerového telesa (cartridge) a tonerového prachu. Tonerový prach tvorí zmes uhlíka a polyméru. Samotná tlač vzniká prenosom tonerového prachu z tonerového telesa na papier. Papier s tonerovým prachom je následne v tlačiarni zahriaty, pri zahriatí tonerový prach zmení skupenstvo a zafixuje sa do papiera (tzv. „fixačný proces“).


Výhody renovovaných tonerov

Ako sa renovujú tonery? Pri profesionálnej renovácii sa z tonerového telesa určeného na renováciu využije len plastový výlisok tvoriaci konštrukčný obal, ktorého funkčnosť predchádzajúcim použitím neutrpela. Ostatné  komponenty podliehajúce opotrebovaniu pri tlači, sú pri profesionálnej renovácii vymenené. Iba tento postup je zárukou, že kvalita tlače zrenovovaného tonera je porovnateľná s kvalitou tlače originálu. Je teda zrejmé, že takto zrenovované tonery šetria nie len náklady na tlač ale aj naše životné prostredie.