Suťaž o tablet

Napísané:: Streda, september 6, 2017 Prečítané: 330

VYHRAJTE TABLET SAMSUNG GALAXY A DALŠIE SUPERCENY 

Účasť v súťaži je jednoduchá. Každý, kto počas súťaže nakúpi on-line v e-shope eToner.sk bude zaradený do losovania.

Ceny do súťaže:

Tablet Samsung Galaxy S2 v hodnote 499 €
Žrebovanie: 6.10.2017. Výherca:
Patrik Lenhard, Zvolen

Externý disk WD 2,5" Elements Portable 1 TB v hodnote 77 €
Žrebovanie: 26.9.2016. Výherca: 

Ing. Ivan Romančík, Košice

Samsung micro SDHC 32GB v hodnote 17 €

Žrebovanie: 16.9.2017. Výherca:

Alžbeta Drahoňová, Námestovo 


Začiatok súťaže je dňa 7.9.2017 a ukončenie 6.10.2017.

Podmienky súťaže:

Podmienkou súťaže je vytvoriť objednávku v termíne súťaže  (7.09.2017 do 6.10.2017) v akejkoľvek hodnote.

V prípade vytvorením viacej objednávok jedným súťažiacim budú zaradené do súťaže všetky objednávky.

Objednávka nesmie byť stornovaná, alebo vrátená. Do súťaže sú zaradené len objednávky vytvorené cez náš e-shop etoner.sk, telefonické a emailové objednávky do súťaže nebudú zaradené.

V prípade nedostupnosti uverejnených výhier, si usporiadateľ vyhradzuje právo na ich náhradu s podobnými parametrami.

 Súťaže sa môže zúčastniť každý vo veku od 18 rokov, okrem zamestnancov Organizátora a ostatných firiem, ktoré sa podieľajú na tejto súťaži vrátane ich blízkych osôb podľa § 116 Občianskeho zákonníka.

 Každý výherca bude kontaktovaný e-mailom, alebo telefonicky. Výhry budú výhercom doručené kuriérom alebo osobne, po dohode. Neprevzaté, alebo nedoručiteľné výhry po 10 dňoch od ukončenia súťaže prepadajú v prospech organizátora súťaže. Súťaže sa môžu zúčastniť iba občania SR. Účasťou v súťaži dáva účastník v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov organizátorovi súťaže svoj súhlas so spracovaním svojho mena, priezviska, telefónneho čísla a adresy poskytnutých v rámci súťaže a k ich využívaniu na ďalšie marketingové účely organizátora.

 Tieto pravidlá súťaže sú zverejnené na www.etoner.sk Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel. Účasťou v tejto súťaži vyjadrujú jej účastníci súhlas s pravidlami tejto súťaže a s ich záväznosťou.

Komentáre

Napíšte svoj komentár

Hore